İmar Barışı

İmar Barışı Nedir ?
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan kaçak yapı sahiplerinin Yapı Kayıt Belgesi alarak, binalarının kayıt altına alınması demektir. Bu kanunun amacı, imar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınarak, ülkemizdeki mülkiyet ve imar sorunlarının çözülmesini sağlamaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir ?
İmar barışı kapsamında yapıların kayıt altına alınması için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen, yapının toplam alanı, ada parsel, adres, arsa alanı gibi bilgilerini içeren, iskân niteliğindeki belgedir.

Kat Mülkiyeti Süreci
Kat Mülkiyeti tescili için, Yapı Kayıt Belgesinin alınmış olması gereklidir. Kat Mülkiyeti tescili sırasında Yapı Kayıt Belgesine ödenen miktar kadar ödeme yapılır. Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti işleminin sonuçlanabilmesi için, Tapu Müdürlükleri tarafından talep edilen belgeleri şöyle sıralayabiliriz;

1) Yapı Kayıt Belgesi
2) Ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarınca imzalanmış üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan Mimari Proje
3) Yapı maliki veya malikleri tarafından imzalanmış Yönetim Planı
4) Cins Değişikliği ve İskan Harcı ilişiğinin kesildiğine dair Vergi Dairesinden alınan belge
5) DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

1
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim :)
Powered by